OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

RRKST Čadca-Klub turistov Kysúc

RR KST Čadca

                                 RR KST Čadca-Klub turistov Kysúc
 

Klub turistov Kysúc je občianskym  združením

orientujúcim sa na šport  pre všetkých v prvom rade turistiky

pre   viaceré  vekové  skupiny.  Prvé  organizované  podujatia Kysuckej  turistiky sú  zaznamenané  keď v päťdesiatych rokov dvadsiateho storočia sa začali pravidelné turistické  vychádzky na Veľkú Raču,Ľadonhoru,Vreteň,Ostré.
V  roku 2022 má  klub RRKST Čadca-676 stálych  členov v rôznych vekových kategóriách,detí,dorastu,mládeže a dospelých. V členskej základni pôsobí jeden majster turistiky Anton Opial a viac ako tridsať 
členov má  rôzne  výkonnostné triedy.

Klub  využíva  prácu  svojich  desiatich inštruktorov

a 46 cvičiteľov  turistických  presunov a  štrnástich  značkárov.

Pre svojich členov a členky  v trinástich oddieloch - kluboch

a milovníkov prírody  pripravuje  ročne cez 150 jednodňových

a viacdňových  turistických aktivít v najväčšej telocvični sveta.

Súčasťou  práce klubu sú aj  turistické zájazdy do domácich a

zahraničných horstiev s možnosťou zapojiť sa aj do športovej

a  výkonnostnej turistiky, využívajúc všetky druhy turistických

presunov – peši, vo vysokých horách, bicyklom a  na

lyžiach. Aby všetci prišli bezpečne  do cieľa zabezpečuje  klub

 turistické značené chodníky  v  celkovej

dĺžke viac ako 510  km po celých Kysuciach.

 

Webová stránka bola vytvorená pomocou on-line webgenerátora WebĽahko.sk