OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

RRKST Čadca-Klub turistov Kysúc

Záznamníky

     

                Záznamníky- "TTO Kysuce",DTO"Jánošíkové krpce"

            "Turistika pre každého","Kysuckými chodníkmi"

Staronový záznamník "Turistika pre každého"-2023!!!

Z vybratých akcií,ktoré sú v ročnom pláne RRKST Čadca sa treba zúčastniť minimálnena 7-akciách-deti štyroch a obdržia odznak a taktiež bude ešte losovanie na ukončení letnej turistickej sezóny na Vojtovom vrchu 20 účastnikov AZ na Šíp za symbolickú cenu 2 €.Cena záznamníku je 50centov a bude ho možnosť si zakúpiť na niektorej okresnej tur.akcií.

Podmienky plnenia "Tematického turistického odznaku KYSUCE"

1. Vyhlasovateľom odznaku je RR KST Čadca.
1/a/ Podmienky na získanie odznaku môže plniť každý občan, bez ohľadu na štátnu príslušnosť, vek a členstvo v turistickej organizácii, po zakúpení Záznamníka
b/ deti a mládež do veku 15 rokov len s rodičmi, alebo v doprovode vedúceho TOM či inej zodpovednej osoby.
2. Podmienkou plnenia je zakúpiť si záznamník TTO KYSUCE (bod 5a)
Cena záznamníka je 1,5 eura, pre členov KST z regiónu Kysúc 1 Euro.
3. Osobne navštíviť v ľubovoľnom poradí a podľa vlastného výberu minimálny stanovený počet návštevných miest v jednotlivých krajinných celkoch (hlavných aj vedľajších).

4. Predpísaným spôsobom si v záznamníku potvrdiť účasť navštíveného miesta.
Pečiatka v záznamníku musí byť priamo otlačená - nie nalepená.
Poz.: vzhľadom na možnosti potvrdzovania pečiatkou sú určené aj miesta ležiace v ČR - hotel Tetřev, Kamenná chata, chata Skalka, chata Gírová, Hrčava, Masarykova chata, v PR - chata na Veľkej Rači.
5. Doba plnenia podmienok je zatiaľ časovo neobmedzená.
6. Kovový odznak TTO KYSUCE vám bude vydaný na požiadanie po splnení podmienok v tomto Záznamníku.
Administratívny poplatok za vydanie odznaku je stanovený na 3€.
6a. Odznak vám bude vydaný na niektorej z pravidelne poriadaných turistických akcií - (termíny v roku 2021)
Otvorenie Kysuckých 100 jarných km RR KST Čadca 23.4.2023
Otváranie Kysuckej brány ŠKT Kys. Nové Mesto 1.5.2023
Kysuckou vrchovinou ŠKT Kys. Nové Mesto 3.9.2023

Záznamníky a odznaky osobne resp. poštou získate aj na adrese:
František Žabka,ul.Murgašova 612/816,02401 Kys.N.Mesto

6b. Poštou vám Záznamník, alebo Odznak po splnení podmienok zašleme len na dobierku+poštovné!
Svoje žiadosti adresujte na:František Žabka,ul.Murgašova 612/16 ,02401 Kys.N.Mesto

Výber návštevných miest v Záznamníku je zameraný výhradne na aktívnu turistiku tak, aby záujemca o plnenie podmienok musel prejsť celé územie Kysúc.
Obsah poznávacej časti je individuálny a preto v záznamníku pre vašu lepšiu orientáciu uvádzame prehľad maloplošných chránených území, zoznam múzeí, galérii a pamätných izieb, pomníkov a pamätníkov, jednotlivých sídiel, orografických celkov a vodnej siete, ktorý vám pomôže počas turistických výletov pri výbere poznávacej časti.

Poznámka:(Pre tých, ktorí už splnili podmienky oznamujeme, že kovový odznak je k dispozícií.)

Podmienky plnenia detského pešieho turistického odznaku „Jánošíkove krpce"

1. Vyhlasovateľom odznaku jeRegionálna rada Klubu slovenských turistov Čadca.
2. Odznak môžu plniť deti do 12 rokov.
3. Odznak má dva stupne, každý sa musí plniť v inom kalendárnom roku.
- I. stupeň (strieborné krpce) - za prejdenie celkom 60 km,
pričom započítaná denná norma nesmie byť viac ako 10 km.
- II. stupeň (zlaté krpce) - splnenie I. stupňa a následné prejdenie 90 km,
pričom započítaná dĺžka denná vychádzka nesmie prekročiť 15 km.

4. Odznak je možné plniť pod vedením dospelej osoby; na rodinných vychádzkach, školských,
turistických akciách, v telovýchovných krúžkoch, školských kluboch, didaktických
hrách, v rámci 3-tej hodiny telesnej výchovy.
5. Do záznamník je treba napísať dátum, trasu a ak je to na trase možné, vychádzku potvrdiť
pečiatkou, alebo dať podpísať vedúcemu vychádzky.
6. Záznamníky na plnenie odznaku „Jánošíkove krpce" si môžete zakúpiť -
- na adrese: KST Čadca, sekretariát, František Žabka,ul.Murgašova 612/16,02401 K.N.Mesto-tel.0904851972
7. Po splnení podmienok je možné odznaky osobne vyzdvihnúť na adresách uvedených
v podmienkach plnenia odznaku - bod 6.
8. Odznak je možné plniť od 1. 1. 2022.
9. Prípadné nezrovnalosti je kompetentná riešiť Komisia mládeže RR KST Čadca.
10. Cena záznamníka je 1€ pre členov KST a 1,50€ pre nečlenov pri osobnom odbere.
Poštou budú záznamníky zasielané len na dobierku s balným vo výške 1 €.plus poštovné.
11. Administratívny poplatok za vydanie odznaku je 1€.

Poznámka:
(Nakoľko je už hotový aj kovový odznak, oznamujeme všetkým, ktorí už splnili podmienky prvého stupňa, že odznaky je možné získať na adresách uvedených v bode 6.)


 

Webová stránka bola vytvorená pomocou on-line webgenerátora WebĽahko.sk