OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

RRKST Čadca-Klub turistov Kysúc

výzva na darovanie 2%

                     Venujte,prosím,2% dane za rok 2022                          Regionálna rada Klubu slovenských turistov okresu Čadca
Chceme Vás  touto cestou požiadať o podporu našej činnosti aj v tomto roku a to poukázaním sumy do výšky 2% zaplatenejdane z príjmov fyzickej alebo právnickej osoby za rok 2022 nášmu združeniu.

Prispejete tým
   - k  rozvoju turistiky mládeže
   - k vzdelávaniu (vyškoleniu) nových cvičiteľov
   - a tiež k skvalitneniu údržby a značenia turistických trás v regióne

Do vyhlásenia o poukázaní dane za rok 2022 uveďte nasledovné údaje:

 

II.  ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

Obchodné meno alebo názov:Klub slovenských turistov okresu Čadca

Sídlo: ul.Športovcov 2525,022 01 Čadca

Právna forma:Občianske združenie

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO):36 13 45 11 

Za poukázanie 2 % z daní za rok 2022 Vám v mene detí a mládeže ďakujeme.

   Za Klub slovenských turistov okresu Čadca, František Žabka - predseda RR KST Čadca

Webová stránka bola vytvorená pomocou on-line webgenerátora WebĽahko.sk